Obec Kobeřice u Brna

Kobeřice u Brna

 
 
com_urednideska
Veřejné vyhlášky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Návrh opatření obecné povahy - pajasan žláznatý Vyvěšeno:17.5.2024 Sejmuto: 1.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj: Hromadný předpisný seznam: Daň z nemovitých věcí na rok 2024 Vyvěšeno:30.4.2024 Sejmuto: 30.5.2024 Dokument:
 
Volby do Evropského parlamentu 2024
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Oznámení o době a místě konání voleb Vyvěšeno:14.3.2024 Sejmuto: 9.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Informace o počtu a sídle volebních okrsků Vyvěšeno:14.3.2024 Sejmuto: 9.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Žádost o vydání voličského průkazu Vyvěšeno:13.3.2024 Sejmuto: 5.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Informace o zásadách a způsobu hlasování Vyvěšeno:13.3.2024 Sejmuto: 9.6.2024 Dokument:
 
Rozpočet obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 3/2024 Vyvěšeno:28.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 2/2024 Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 1/2024 Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2025 - 2026 Vyvěšeno:27.2.2024 Sejmuto: 28.2.2025 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočet obce na rok 2024 Vyvěšeno:27.2.2024 Sejmuto: 28.2.2025 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:27.2.2024 Sejmuto: 28.2.2025 Dokument:
 
Závěrečný účet obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Závěrečný účet obce za rok 2023 Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce za rok 2023 Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Právní předpisy obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: 1/2024: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 10/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyvěšeno:12.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 9/2023: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kobeřice u Brna Vyvěšeno:24.10.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 3/2023: Obecně závazná vyhláška o nočním klidu Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 7/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 6/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 5/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 4/2023: Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 3/2022: Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 2/2022: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Vyvěšeno:28.3.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2022: Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Vyvěšeno:15.2.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2020: Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště Vyvěšeno:30.6.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Řád veřejného pohřebiště obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:29.6.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Nařízení obce č. 1/2020, kterým se vydává tržní řád Vyvěšeno:3.3.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2018: Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád obce Vyvěšeno:18.7.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2016: Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/92 k zajištění ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a pořádku v katastru obce Kobeřice Vyvěšeno:15.10.2016 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2015: Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:10.2.2015 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 3/2008: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů Vyvěšeno:27.11.2008 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Veřejnoprávní smlouvy
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva - projednávání přestupků Vyvěšeno:23.5.2024 Sejmuto: 7.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna Vyvěšeno:6.3.2024 Sejmuto: 8.3.2027 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:5.3.2024 Sejmuto: 5.3.2027 Dokument:
Název dokumentu: Myslivecký spolek Kobeřice u Brna Vyvěšeno:8.1.2024 Sejmuto: 8.1.2027 Dokument:
Název dokumentu: Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna Vyvěšeno:13.7.2023 Sejmuto: 13.7.2026 Dokument:
Název dokumentu: Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna Vyvěšeno:10.3.2023 Sejmuto: 10.3.2026 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:22.2.2023 Sejmuto: 22.2.2026 Dokument:
Název dokumentu: Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: 28.6.2025 Dokument:
Název dokumentu: Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: 28.6.2025 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:15.2.2022 Sejmuto: 15.2.2025 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:12.10.2021 Sejmuto: 12.10.2024 Dokument:
 
Výroční zpráva
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Výroční zpráva za rok 2023 Vyvěšeno:9.1.2024 Sejmuto: 31.1.2025 Dokument:
 
Výběrová řízení
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo technický pracovník obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:25.4.2024 Sejmuto: 31.5.2024 Dokument:
 
Dokumenty svazku obcí
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Dr. Václava Kounice Vyvěšeno:10.1.2024 Sejmuto: 31.1.2025 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Ždánický les a Politaví Vyvěšeno:21.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2022 Vyvěšeno:30.6.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Ostatní oznámení
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Vak Vyškov, a.s.: Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za rok 2023 Vyvěšeno:24.4.2024 Sejmuto: 30.4.2025 Dokument:
Název dokumentu: Cenové oznámení obce Kobeřice u Brna: Stanovení výše stočného pro rok 2024 Vyvěšeno:12.12.2023 Sejmuto: 31.3.2025 Dokument:
Název dokumentu: VaK Vyškov,a.s.: Cenové oznámení-ceny vodného a stočného od 1.1.2024 Vyvěšeno:4.12.2023 Sejmuto: 1.2.2025 Dokument:
Název dokumentu: Protokol o schválení plánu péče o zvláště chráněné území přírodní památky Polámanky Vyvěšeno:16.3.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Dotační programy a projekty spolufinancované EU
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Dovybavení jednotky dobrovolných hasičů obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:14.2.2024 Sejmuto: 31.1.2034 Dokument:
Název dokumentu: Efektivní veřejná správa v Kobeřicích u Brna Vyvěšeno:14.2.2024 Sejmuto: 28.2.2032 Dokument:

Vytvořeno firmou GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection